Co nas wyróżnia

 • Pasja.

  Przekonaj się, z jakim zaangażowaniem Aermec dąży do perfekcji, poznaj ludzi, który kochają swoją pracę i zarażają swoim entuzjazmem klientów. Tworzą oni zespół, który zawsze poszukuje najlepszych rozwiązań każdego postawionego przed nimi zadania. Zespół ten całkowicie poświęca się aktualnie powierzonemu zadaniu i wierzy w wartości wyznawane przez firmę, która z biegiem lat stała się punktem odniesienia dla innych w skali międzynarodowej, a jednak jej podstawowymi wartościami pozostają ludzie i ich pasja.

 • Kompetencje.

  Inżynierowie Aermec posiadają kompetencje techniczne w zakresie systemów klimatyzacji, dzięki czemu oferowane usługi doradztwa dostarczają optymalne rozwiązania systemowe. Dzięki 6 centrom doskonałości Aermec nadzoruje rozwój wszystkich kluczowych technologii HVAC. Firma wspiera rozwój wiedzy specjalistycznej poprzez inwestowanie w zaawansowane obiekty badawczo-rozwojowe, w tym obecnie największą w Europie komorę badawczą przeznaczoną do badania systemów klimatyzacyjnych. Nasze rozwiązania stanowią pewnik w coraz bardziej niepewnym świecie.

 • Przywództwo.

  Aermec szczyci się niekwestionowaną pozycją lidera - i to w wielu aspektach. Jesteśmy liderem klimatyzacji w ujęciu historycznym: jako pierwszy producent systemów klimatyzacyjnych w Europie, mamy niemal 100 lat doświadczenia w kontrolowaniu temperatury. Jesteśmy także liderem odpowiedzialności: nasza firma osiąga najniższą emisję dwutlenku węgla i stanowi punkt odniesienia dla innych spółek na rynku. Jako lider odwagi, nie podążamy bezkrytycznie za innymi, ale szukamy nowych rozwiązań, by znaleźć najlepsze odpowiedzi na potrzeby klientów i świata, w którym żyjemy.

 • Troska.

  Troszczymy się o naszych klientów, co oznacza, że zawsze zwracamy uwagę na ich zmieniające się potrzeby w każdym szczególe, oferując prawdziwą wartość. Aermec na pierwszym miejscu stawia swoich klientów - zapewniamy rozbudowane usługi wsparcia posprzedażowego na wszystkich kontynentach. Naszym celem jest szybkie rozwiązywanie problemów i optymizacja systemów. Wartości firmy Aermec stanowią również podstawę naszych relacji z partnerami i pracownikami. Czynnik ludzki jest zawsze najważniejszy w dążeniu do stworzenia zmotywowanego i współpracującego zespołu, którego zadaniem jest oferowanie wsparcia klientom Aermec.

 • Dzielenie się wiedzą.

  Firma Aermec wierzy, że należy dzielić się wiedzą z innymi firmami działającymi na rynku systemów klimatyzacyjnych; ponad 25 000 projektantów, monterów, architektów i techników serwisu wzięło udział w seminariach i szkoleniach prowadzonych przez Aermec - od niedawna w nowym centrum szkoleniowym. Aermec zachęca do korzystania z usług doradztwa dotyczącego zintegrowanego projektowania w zakresie prowadzonych projektów, Umożliwiamy tym samym naszym partnerom stworzenie wspólnego projektu, w ramach którego możliwa będzie wymiana możliwości i rozwiązań. Dzięki dedykowanym obiektom badawczym Aermec możliwe jest wykonywanie prób z udziałem klienta już w fazie projektowania.

 • Doskonalenie.

  Doskonalenie oznacza, że firma nigdy nie stoi w miejscu, stale wprowadza innowacje, nieprzerwanie inwestuje w procesy i zawsze stara się, by oferowane rozwiązania były energooszczędne i zmniejszały emisję dwutlenku węgla. Poprzez rygorystyczne badania prowadzone we własnych obiektach badawczych, Aermec dąży do poprawy wydajności i jakości swoich produktów. Procesy Aermec zostały sformułowane by taki sposób, by możliwa była łatwa identyfikacja i szybki rozwój ciągłych udoskonaleń. Jednak firma głównie koncentruje się na kliencie, który stanowi główną motywację dla wszelkich procesów doskonalenia.