Sieć sprzedaży i usług

Firma Aermec zyskała światową renomę. Posiada 59 punktów sprzedaży i 78 Centrów Obsługi Technicznej we Włoszech, ponad 70 wyłącznych dystrybutorów międzynarodowych na wszystkich kontynentach i 6 filii we Francji, Niemczech, Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii i Ameryce Południowej.

Mając na uwadze zadowolenie klienta, jakość produktu jest ściśle powiązana z doborem najbardziej odpowiedniego rozwiązania zgodnie z konkretnymi wymaganiami. Z tego powodu na etapie konsultacji Aermec jest partnerem projektantów i instalatorów. Dzięki tej współpracy i wsparciu możliwe jest opracowanie optymalnego rozwiązania z technologicznego i funkcjonalnego punktu widzenia. Idea „zintegrowanego projektu” zakłada ścisłą współpracę pomiędzy architektem i projektantem systemu od samego początku procesu projektowania budynku. Podejście takie jest tym bardziej uzasadnione, im bardziej złożony jest projekt, który obejmuje wiele branż. Zgodnie z zasadą funkcjonowania zespołu, każdy członek współdziała i współpracuje z poszanowaniem roli własnej i pozostałych specjalistów uczestniczących w realizacji projektu.

Proces ten staje się prostszy dzięki doskonałym kompetencjom technicznym firmy Aermec, jak również dzięki specyficznej wiedzy w zakresie realizacji projektów u poszczególnych klientów. Dzięki tak bogatej ofercie produktów firmy Aermec, wymagania naszych klientów są nie tylko w pełni zrozumiane, ale również całkowicie spełniane.

Specjalistyczne oprogramowanie symulacyjne ACES firmy Aermec projektuje i symuluje działanie złożonych układów wody lodowej w rzeczywistych warunkach eksploatacji, proponując klientom optymalne i najbardziej efektywne energetycznie rozwiązania systemowe.

Ponadto, dedykowane urządzenia badawcze umożliwiające wykonywanie prób z udziałem klienta pozwalają na weryfikację skuteczności urządzeń w określonych warunkach projektowych w zaawansowanych laboratoriach firmy Aermec.

Każde rozwiązanie firmy Aermec, zarówno w fazie przed- i po sprzedaży, przez cały cykl życia jest monitorowane przez dział wsparcia i serwisu, który zapewnia optymalne funkcjonowanie urządzeń. Firma koncentruje się w szczególności na zaspokajaniu wszystkich potrzeb i oczekiwań klienta oraz zapewnieniu minimalnego zużycia energii podczas całego okresu eksploatacji urządzenia.

Zobacz Sieć sprzedaży i usług