Zielony – nasz kolor firmowy

 • Najmniejszy wpływ na środowisko

  Dla firmy Aermec absolutnym priorytetem jest oferowanie rozwiązań, które zapewniają najmniejsze oddziaływanie na środowisko.
  Energooszczędne produkty projektowane są w taki sposób, by minimalizować zużycie energii zarówno przy pełnym obciążeniu, jak i - co najbardziej istotne - w rzeczywistych warunkach obciążenia częściowego.
  Rozwiązania oferowane przez firmę Aermec mają na celu zmniejszenie - w miarę możliwości - uzależnienia od paliw kopalnych, oraz bardziej intensywne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
  Wyjątkowo istotne dla firmy są skutki stosowania czynników chłodniczych dla środowiska naturalnego. Szeroko zakrojone badania w kierunku stosowania czynników chłodniczych o coraz mniejszym oddziaływaniu na środowisko przyczyniły się do wprowadzenia dedykowanych urządzeń z czynnikiem chłodniczym R1234ze, należącym do grupy HFO, o niskim wskaźniku GWP, wynoszącym zaledwie 6. Mniejszy ładunek czynnika chłodniczego w produktach Aermec, dzięki zastosowaniu skraplaczy mikrokanalikowych, które zmniejszają ładunek czynnika chłodniczego o 40%, a także wyjątkowa waga przykładana do obniżenia strat czynnika chłodniczego podczas cyklu życia produktu poprzez zmniejszenie liczby spoin, jak również intensywne badania szczelności każdego produktu w dedykowanych laboratoriach badawczych, mają na celu dalsze zmniejszenie wpływu na środowisko wynikające z zastosowania czynnika chłodniczego.
  Firma Aermec stale dąży do stosowania rozwiązań wykorzystujących jako nośnik wodę, w dalszym stopniu zmniejszając tym samym zależność od czynników chłodniczych. Dba również o to, by czynniki chłodnicze krążyły wyłącznie w ograniczonych, wyraźnie określonych przestrzeniach, co w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko niekontrolowanego wycieku czynnika chłodniczego do atmosfery.
  Dedykowanie, wydzielone pomieszczenia do badania poziomu hałasu umożliwiły firmie Aermec zminimalizowanie zanieczyszczenia hałasem. W urządzeniach możliwy jest wybór spośród trzech opcji emisji hałasu w zależności od wymogów użytkownika. Ponadto wykorzystywane są specjalne algorytmy w celu zmniejszenia emisji hałasu w porze nocnej.

 • Minimalny koszt cyklu życia

  Zmniejszenie oddziaływania na środowisko można realnie osiągnąć jedynie poprzez skoncentrowanie się nie tylko na samych produktach, ale na całych systemach, uwzględniając cały cykl ich życia w rzeczywistych warunkach pracy. Nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Firma Aermec dokłada jednak wszelkich starań, by było to możliwe.
  Dzięki wysokiemu poziomowi kompetencji pracowników zajmujących się doradztwem przed sprzedażą produktów oraz dzięki wsparciu konkretnych techników przydzielonych do tego zadania, możliwe jest dokładne poznanie wielu potrzeb klientów, a następnie opracowanie idealnego rozwiązania.
  Poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań łączących systemy chłodzenia, ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, w tym wielu komponentów i akcesoriów, takich jak pompy i zbiorniki magazynowe, Aermec jest w stanie zaoferować gotowe produkty, które łączą w sobie najwyższą ogólną wydajność eksploatacji przy obniżonych kosztach instalacji, uruchomienia i konserwacji.
  Koszty cyklu życia i oddziaływania na środowisko są w szczególny sposób obniżone poprzez stosowanie sprzętu, który przede wszystkim jest bardziej trwały. Firma Aermec wykonuje szereg badań i przeznacza wiele środków na opracowanie produktów wysokiej jakości, które pomyślnie przechodzą próbę czasu.
  Wsparcie firmy Aermec w zakresie obsługi i konserwacji na wszystkich kontynentach ma na celu zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji podczas całego cyklu życia produktu. Regularna konserwacja zapobiegawcza z wykorzystaniem technologii zdalnej łączności Aermec zapewnia szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Ponadto ciągłe wsparcie klienta na miejscu, w poszczególnych zakładach dostosowuje system do zmieniających się potrzeb klientów, zwiększając wydajność i wydłużając żywotność eksploatacyjną.

 • Indywidualne rozwiązania systemowe

  Każdy projekt jest inny i często wymaga zastosowania bardzo zróżnicowanych rozwiązań. Optymalne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w potrzeby klientów, to również takie rozwiązanie, które działa z najwyższą całkowitą wydajnością przy minimalnym odziaływaniu na środowisko.
  Aermec oferuje pełną gamę rozwiązań hydronicznych, bezpośredniego odparowania i wentylacyjnych, odpowiadających na każde wyzwanie konkretnego projektu i zapewniających chłodzenie, ogrzewanie, dostarczanie ciepłej wody użytkowej oraz oczyszczanie powietrza. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę opcji i akcesoriów, przy zachowaniu dużej elastyczności w proponowaniu indywidualnych rozwiązań systemowych, spełniających indywidualne potrzeby klienta. Obejmują one wewnątrzfirmowe możliwości programowania algorytmów sterowania w celu dalszej personalizacji systemu i dostosowania ich do konkretnych potrzeb. Firma Aermec jest otwarta i spełnia wszelkie wymagania klientów.
  Stosujemy unikalną filozofię zintegrowanego projektowania, w którym uczestniczy architekt, projektant, instalator oraz użytkownik końcowy. Ma to na celu dopasowanie rozwiązania do konkretnego zastosowania. Taki proces projektowania umożliwia opracowanie i wyprodukowanie optymalnego rozwiązania. Wyjątkowo kompetentny i doświadczony personel, posiadający wiedzę specjalistyczną uwzględniającą rzeczywiste potrzeby klienta, stosuje zaawansowane oprogramowanie do selekcji i symulacji produktów, tak aby stworzyć idealne rozwiązanie na potrzeby konkretnego projektu. Ponadto kolejne symulacje można przeprowadzać z uwzględnieniem całorocznej eksploatacji, dzięki czemu klient może zrozumieć, w jaki sposób zaproponowany projekt będzie działał po zainstalowaniu i uruchomieniu. Możliwe jest także porównanie różnych opcji projektu, aby konkretne rozwiązanie było w największym możliwym stopniu dopasowane do ogólnych potrzeb.
  Dedykowane urządzenia badawcze umożliwiające wykonywanie prób z udziałem klienta w laboratoriach Aermec, pozwalają klientom na sprawdzenie działania i wydajności urządzeń w konkretnych warunkach projektowych przed zainstalowaniem urządzeń w miejscu przeznaczenia.