Wartości tworzące markę

 • Poszanowanie środowiska

  Firma Aermec angażuje się w prowadzenie badań dotyczących zastosowania ekologicznych czynników chłodniczych, zintegrowanych rozwiązań systemowych, mających na celu zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla i nadmiernego zużycia wody jako nośnika, dzięki czemu ograniczone zostanie wykorzystanie czynnika chłodniczego. W ramach swojej własnej działalności, firma Aermec stara się wprowadzić odpowiednie praktyki i procesy ekologiczne w myśl certyfikatu ISO 14001. Dążenie do zapewnienie dobrego stanu środowiska musi również uwzględniać kryterium energooszczędności: firma Aermec oferuje algorytmy sterowania z rozwiązaniami systemowymi zaprojektowanymi tak, by w jak największym stopniu korzystać z energii odnawialnej przy jednoczesnej minimalizacji poboru energii i emisji dwutlenku węgla.

 • Ochrona zdrowia

  Specjalistyczne technologie filtracji powietrza, w tym oczyszczacz powietrza z technologią Plasmacluster, skutecznie usuwają wirusy i bakterie, dzięki czemu powietrze staje się czyste i zdrowe. Dzięki technologiom odzysku ciepła Aermec powietrze jest w sposób ciągły oczyszczane i wymieniane, a odzysk ciepła sięga nawet 90%. Zanieczyszczenie hałasem oddziałuje na system nerwowy i przeszkadza w relaksie oraz zakłóca sen; produkty firmy Aermec odznaczają się cichą pracą i zostały przetestowane i zoptymalizowane za pomocą najnowocześniejszych technologii. W firmie Aermec bezpieczeństwo człowieka stanowi jeden z najważniejszych aspektów: zarówno podczas eksploatacji produktów firmy przez użytkowników prywatnych, jak i podczas ich profesjonalnej instalacji oraz utylizacji przez pracowników serwisu.

 • Dobre samopoczucie ludzi

  Precyzyjne sterowanie temperaturą i minimalizacja odstępstw od nastawionych wartości ma doskonały wpływ na poczucie komfortu i zdrowie człowieka. Dzięki zaawansowanym algorytmom sterowania Aermec, warunki w pomieszczeniu - takie jak temperatura, jakość, wymiana i dystrybucja powietrza - mogą zostać zoptymalizowane i skoordynowane. Zaawansowane rozwiązania produktowe, w tym klimakonwektor Dualjet, powstały dzięki zastosowaniu skomplikowanych procesów projektowych i urządzeń badawczych, np. w specjalnym laboratorium, w którym symulowane są rzeczywiste warunki otoczenia, w tym komfort w pomieszczeniu i rozkład temperatury.

 • Jakość

  Zawsze wychodzimy naprzeciw, a nawet przekraczamy oczekiwania naszych klientów; każdy produkt firmy Aermec jest poddawany zaawansowanym i dokładnym badaniom pod kątem wydajności i jakości. Korzystamy ze specjalistycznych rozwiązań projektowych i wykorzystujemy surowce pochodzące od uznanych dostawców. Dzięki dokładnym procesom produkcyjnym zapewniamy, że procesy kontroli jakości prowadzone są w sposób ciągły i bez pominięcia żadnego szczegółu. Aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom satysfakcji klienta i jakości produktu, stale wdrażamy programy służące doskonaleniu produktów. O jakości produktów Aermec świadczy liczba otrzymanych certyfikatów, w tym m.in. ISO, cUL, CE, Eurovent, AHRI i inne.

 • Wydajność

  Dzięki bezkompromisowemu podejściu do tworzenia wysokowydajnościowych produktów oraz koncentracji na ciągłym doskonaleniu, produkty Aermec nie tylko utrzymują poziom wydajności wymagany przez klienta, ale nawet go przekraczają, co jest zasługą zaawansowanych technicznie działów badawczo-rozwojowych naszej firmy. Głównym celem jest jednak traktowanie każdego projektu w sposób indywidualny, aby każde z zastosowań odznaczało się jak najwyższą wydajnością.

 • Troska o klienta

  W firmie Aermec poprzez zapewnienie najwyższej satysfakcji klienta rozumiemy identyfikację jego potrzeb, a następnie jak najszybsze znalezienie właściwej odpowiedzi. Aermec pozostaje w bliskim kontakcie z klientem przez cały cykl życia projektu, oferując wachlarz usług dostosowanych do określonej fazy projektowej - od audytu wstępnego po konserwację całych systemów. Dzięki temu współpraca z Aermec jest przede wszystkim łatwa i przyjemna.