Testy z udziałem klienta

Nowoczesna infrastruktura wymaga stosowania zoptymalizowanych rozwiązań HVAC, które są w pełni zintegrowane z ogólnymi wymaganiami systemu. Aby osiągnąć ten cel, Aermec oferuje dedykowane i indywidualne projekty, idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Badania wykonywane z udziałem klienta stanowią dodatkową gwarancję usług świadczonych przez Aermec. Dzięki nim przed zainstalowaniem urządzenia użytkownik może sprawdzić, czy wszystkie wymagania projektu zostaną spełnione i czy zostaną utrzymane przez cały okres eksploatacji.

Badania wykonywane w fabryce Aermec z udziałem klienta umożliwiają wdrożenie i walidację następujących procesów:

  • Testy w warunkach projektowych, jak również w warunkach spersonalizowanych, zdefiniowanych przez klienta.
  • Weryfikacja, czy proponowane produkty będą działać prawidłowo po zainstalowaniu w miejscu docelowym.
  • Sprawdzenie, czy w każdych warunkach będą osiągane oczekiwane poziomy wydajności.
  • Eksploatacja urządzenia zarówno w warunkach pełnego, jak i częściowego obciążenia; monitorowanie wydajności i zużycia energii.
  • Symulacja działania w warunkach ekstremalnych, w tym w skrajnie niskich i wysokich temperaturach otoczenia.
  • Wykonywanie określonych badań emisji hałasu.
  • Symulacja działania w projektowych warunkach granicznych eksploatacji, a także w warunkach ekstremalnych wykraczających poza wartości graniczne.
  • Możliwość dokonania przeglądów, umożliwiających dokonanie bezproblemowego rozruchu i oddania do eksploatacji w miejscu docelowym.
  • Udostępnienie kompletu certyfikatów kalibracji sprzętu wykorzystywanego do badań.

Dedykowane laboratoria badawcze w zakładach Aermec umożliwiają wykonywanie prób z udziałem klienta w największej w Europie komorze kalorymetrycznej do testowania urządzeń klimatyzacyjnych, umożliwiającej poddawanie próbom przy pełnym obciążeniu pojedynczych urządzeń o mocy do 2 MW. Komora jest przeznaczona do wykonywania certyfikowanych badań EUROVENT oraz AHRI i umożliwiaja przeprowadzanie - w obecności klienta - wyjątkowo dokładnych testów o poziomie precyzji +/- 0,2°C, w temperaturze otoczenia w zakresie od -20°C do + 55°C.

Aermec umożliwia klientom uczestniczenie w badaniach dotyczących chłodzonych powietrzem i wodą agregatów wody lodowej i pomp ciepła, central wentylacyjnych i wentylatorowych chłodnic cieczy. Dostępny jest także symulator centrum danych.

W dedykowanym pomieszczeniu klienta użytkownik ma możliwość monitorowania wszystkich testów przedstawianych w formie graficznej w czasie rzeczywistym, gdzie w sposób ciągły prezentowane i ewidencjonowane są wszystkie dane z pomiarów. Aermec wydaje oficjalny pisemny protokół, który w pełni przedstawia wszystkie szczegółowe wyniki badań i warunki. Dzięki temu klient otrzymuje oficjalne potwierdzenie przeprowadzonych testów.

Badania wykonywane z udziałem klienta to usługa dodatkowa mająca na celu zaproponowanie optymalnych rozwiązań, które doskonale spełniają potrzeby użytkowników, eliminując potencjalne ryzyko niepożądanych i nieoczekiwanych problemów.