Aermec - The fan coils that sanitise the air

KLIMAKONWEKTORY Z SYSTEMEM FOTOKATALITYCZNYM DO UTRZYMYWANIA HIGIENY POWIETRZA W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH

Klimakonwektory, które oczyszczają powietrze.

Aermec prezentuje linię klimakonwektorów zaprojektowanych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w środowiskach, które wymagają najwyższego stopnia higieny.
Technologia zastosowana w nowych urządzeniach eliminuje patogeny, przy zachowaniu doskonałych parametrów chłodzenia i ogrzewania, znanych z wcześniejszych modeli klimakonwektorów Aermec.

Aermec - Oczyszczanie Powietrza

Jak to działa?

Technologia oparta na procesie fotokatalizy

Światło emitowane przez lampę uaktywnia proces fotokatalizy, który skutkuje wytwarzaniem i uwalnianiem wysoce reaktywnych i utleniających rodników (H2O2 and OH-). Ich działanie jest wycelowane w zanieczyszczenia biologiczne (zarazki, bakterie i wirusy) i polega na ich osłabieniu i eliminacji. Promieniowanie UV (długość fali 220-300 nm) jest kierowane na powierzchnię dwutlenku tytanu (TiO2): ta synergia powoduje silną jonizację wilgoci zawartej w powietrzu i w konsekwencji powstawanie cząsteczek H2O2, które atakują mikroorganizmy i inaktywują je, niszcząc ich DNA, a także powodują rozkład innych szkodliwych cząsteczek.


REZULTAT

Powietrze wolne od alergenów, bakterii, wirusów i innych patogenów

W efekcie, urządzenie oczyszcza powietrze nie tylko z wirusów, ale także innych czynników szkodliwych dla naszego zdrowia, takich jak lotne związki organiczne (VOC) i bakterie przenoszone drogą powietrzną. W odniesieniu do wirusa Sars-CoV-2 odpowiedzialnego za pandemię Covid-19, urządzenie fotokatalityczne pozwala na znaczne zmniejszenie ilości wirusa w powietrzu i w konsekwencji – na znaczne zmniejszenie ryzyka zarażenia.

 • THE UV LAMP

  LAMPA UV

  Pod wpływem światła emitowanego przez lampę, w warstwie katalizatora – dwutlenku tytanu (TiO2) – zostaje zainicjowany proces fotokatalizy.

 • PHOTO-CATALYTIC SYSTEM

  SYSTEM FOTOKATALITYCZNY

  Katalizator ma postać plastra miodu i zwiększa powierzchnię, na jakiej zachodzi reakcja fotokatalizy, maksymalnie podnosząc wydajność systemu.

 • FILTERS

  FILTRY

  Filtry zatrzymują pył, popiół i naturalne alergeny, takie jak pyłki, zarodniki itp.

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Czyste powietrze – i latem, i zimą.

 • SEKRET TKWI W TECHNOLOGII


  Dzięki systemowi fotokatalitycznemu, klimakonwektor FCZ_H można uznać za urządzenie aktywnie zapobiegające zanieczyszczeniu powietrza. Udowodniono, że radykalnie zmniejsza ono liczbę wirusów takich jak Sars-CoV-2, które są trudne do wychwycenia przez tradycyjne filtry standardowo stosowane w klimakonwektorach.

 • ZANIECZYSZCZENIA ZWALCZANE PRZEZ URZĄDZENIE


  Bakterie, zarazki, szkodliwe substancje, wirusy.


  Badania potwierdziły wyeliminowanie wirusów nie tylko z powietrza, ale również z powierzchni w pomieszczeniach, co jest znacznie trudniejsze.
 • GWARANCJA JAKOŚCI


  Skuteczność urządzenia fotokatalitycznego została potwierdzona przez rygorystyczne badania przeprowadzone we współpracy z Katedrą Mikrobiologii Uniwersytetu w Padwie a także z Wydziałem Chemii oraz Wydziałem Farmacji Uniwersytetu w Camerino oraz w laboratorium Wirostatyki w Alghero.

WARIANTY URZĄDZEŃ

Uniwersalne urządzenia do integracji w dowolnym układzie klimatyzacyjnym

Dostępność wielu wariantów i konfiguracji pozwala dostosować urządzenie do dowolnych warunków montażowych, a także zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie klimatyzacji i skutecznego oczyszczania powietrza.

 • FCZH_FCZIH Version H

  FCZH_FCZIH wersja H

  Wydajność chłodnicza od 0,89 do 8,60 kW
  Wydajność grzewcza od 1,00 do 8,50 kW

  Jednostka z obudową i bez termostatu. Montaż pionowy i poziomy.

 • FCZH_FCZIH version HT

  FCZH_FCZIH wersja HT

  Wydajność chłodnicza od 0,89 do 8,60 kW
  Wydajność grzewcza od 1,00 do 8,50 kW

  Jednostka z obudową i termostatem. Montaż pionowy.

 • FCZH_FCZIH version HP

  FCZH_FCZIH wersja HP

  Wydajność chłodnicza od 0,89 do 8,60 kW
  Wydajność grzewcza od 1,00 do 8,50 kW

  Jednostka bez obudowy i termostatu. Montaż pionowy i poziomy. Dostępny również wariant z silnikiem o wyższym sprężu.

ROZWIĄZANIA DO INTEGRACJI Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI

Inne systemy poprawy jakości powietrza

Tworząc rozwiązania klimatyzacyjne, firma Aermec zawsze przywiązywała dużą wagę do aspektów takich, jak zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników. W naszej ofercie dostępny jest nie tylko system fotokatalizy, ale również Cold Plasma Generator – filtr jonizujący do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach.

Aermec - Cold Plasma Generator

URZĄDZENIA DODATKOWE

Cold Plasma Generator poprawia jakość powietrza i może być zintegrowany z urządzeniami, które już są w eksploatacji

Cold Plasma Generator to filtr jonizujący przeznaczony do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach poprzez inaktywację wirusów i bakterii. Mechanizm oczyszczania powietrza polega w tym przypadku na rozkładzie niektórych cząsteczek wody, występujących w środowisku w postaci wilgoci, za pomocą wyładowań elektrycznych. W wyniku tego powstaje strumień jonów wodoru i tlenu, które następnie ulegają rozproszeniu w całym pomieszczeniu i rozkładają patogeny.

Cold Plasma Generator jest fabrycznie zamontowany w różnych wariantach klimakonwektorów i klimatyzatorów Aermec z kilku serii. Urządzenie jest również dostępne jako akcesorium do modernizacji już zainstalowanych, kompatybilnych modeli klimakonwektorów.