Nota Prawna

Wiele linków na tej stronie prowadzi do zewnętrznych stron internetowych, które są prowadzone przez strony trzecie, niepodlegające kontroli Aermec S.p.A. i za których działania Aermec S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności.

Nazwa „Aermec” nie może być wykorzystywana w tytułach stron ani w metatagach, zgodnie z decyzją dziewiątego departamentu Sądu Cywilnego w Rzymie wydaną 18 stycznia 2001 r., zgodnie z którą nazwa firmy konkurującej nie może być wykorzystana jako metatag w celu przekierowania potencjalnych klientów wpisujących nazwę firmy do wyszukiwarki internetowej.

Hiperłącze do strony Aermec
Poprzez skopiowanie logo Aermec S.p.A., udzielona zostaje nieprzenaszalna i niewyłączna licencja na wykorzystanie logotypu na własnej stronie internetowej w celu stworzenia hiperłącza do strony www.aermec.com. Logo Aermec S.p.A. nie może zostać wykorzystane w żadnym innym celu.

Sądy właściwe i ograniczenie odpowiedzialności
Prawa i obowiązki na mocy niniejszej Umowy podlegają prawu włoskiemu, z wyłączeniem umów międzynarodowych dotyczących praw autorskich. Strony niniejszym wyrażają zgodę i potwierdzają, że sąd z Legnago lub z Werony będzie miał wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi czynnościami prawnymi lub postępowaniami wynikającymi lub związanymi z niniejszą Umową, a każda ze stron wyraża zgodę na jurysdykcję osobistą takich sądów dla celów takich czynności lub postępowań. Każda ze stron niniejszym zrzeka się wszelkich praw - które posiada w chwili obecnej lub które może nabyć w przyszłości - do podważenia powyższej wyłącznej jurysdykcji.