Większa wydajność chłodnicza urządzeń Aermec – teraz powyżej 2,3 MW

Aermec kontynuuje rozwój w kierunku budowania agregatów o coraz większej wydajności chłodniczej.

Niedawno rozszerzony został typoszereg WF, agregaty wody lodowej chłodzone wodą wyposażone w sprężarki śrubowe i parownik płaszczowo-rurowy oferują teraz wydajność chłodniczą – do 2331 kW oraz grzewczą – do 2484 kW.

Dotychczas największymi agregatami były chłodzone powietrzem modele NSM, osiągające wydajność chłodniczą ponad 2100 kW.

Nowe agregaty posiadają efektywność energetyczną klasy A, ze współczynnikiem ESEER wynoszącym 6,50.

Konfiguracja przewiduje 3 modulowane sprężarki w połączeniu z jednym parownikiem trzyobiegowym, co zapewnia wysoką sprawność energetyczną przy częściowym obciążeniu. Dostępne są zarówno wersje standardowe, jak i o wysokiej sprawności, także w konfiguracji wyciszonej.

Pierwsza jednostka produkcyjna, największy model WF9613, została już dostarczona do Norwegii i będzie chłodziła ciecz do temperatury -7 ° C.

Zobowiązanie Aermec do osiągania coraz wyższych poziomów efektywności jest realizowane dzięki zaawansowanym laboratoriom testowym, włączając w to najnowszą inwestycję – komorę kalorymetryczną do testowania urządzeń o wydajności ponad 2 MW, wybudowaną nakładem 5 milionów euro. Laboratorium to pozwala na wykonywanie testów również w obecności Klienta, z możliwością dostosowania parametrów pracy do warunków rzeczywistych.

Nowe modele WF są kolejnym krokiem w rozwoju Aermec w budowaniu coraz większych centralnych systemów klimatyzacyjnych.