SERIA CPS

Nowa wielofunkcyjna jednostka typu „plug and play” do pracy na różnych poziomach temperatury

Kompaktowe, wydajne rozwiązanie

Wysokowydajna kombinacja

Idealne rozwiązanie do wielu zastosowań

 

Poszanowanie środowiska

 

Prosta konstrukcja i instalacja

Panel sterowania z ekranem dotykowym

section-feature-left-preview

Kompaktowe, wydajne rozwiązanie

CPS łączy w jednym urządzeniu wydajność nowej wielofunkcyjnej pompy ciepła powietrze-woda NRP (o konstrukcji „V-block”, w wersji 4-rurowej) z parametrami roboczymi wysokotemperaturowej pompy ciepła WWB, pełniącej funkcję wspomagającą.
W rezultacie powstało nowe, kompaktowe rozwiązanie, które zapewnia chłodzenie i ogrzewanie na różnych poziomach temperatury, a także dostarcza ciepłą wodę użytkową na potrzeby hoteli oraz obiektów mieszkalnych, przemysłowych i usługowych. CPS podgrzewa wodę nawet do 73°C, natomiast zapotrzebowanie na chłodzenie jest pokrywane głównie w trybie „free heating”.

section-feature-right-preview

NRP i WWB – wysokowydajna kombinacja

Nowa uniwersalna jednostka powietrze-woda NRP wykorzystuje zalety funkcji „free heating” do jednoczesnej produkcji gorącego i zimnego powietrza. Dzięki podnoszeniu temperatury przez drugą – wspomagającą – pompę ciepła WWB (wysokotemperaturowa pompa ciepła woda-woda), część ciepła z jednostki może być w tym samym czasie wykorzystana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w trybie „free heating”, szczególnie w miesiącach letnich.

section-feature-left-preview

Idealne rozwiązanie do wielu zastosowań

Jednostki CPS dostępne są w 3 modelach o mocy od 164 do 490 kW (wydajność chłodnicza), gwarantując wysoką sprawność energetyczną nawet przy obciążeniu częściowym. Jest to szczególnie korzystne w przypadku tych zastosowań, które wymagają jednoczesnego chłodzenia i ogrzewania, przede wszystkim gdy potrzebne są różne poziomy temperatury; mowa tu np. o hotelach i obiektach noclegowych, centrach handlowych, budynkach pełniących zróżnicowane funkcje użytkowe, a także o niektórych zastosowaniach przemysłowych i procesowych (np. sektor spożywczy, pralnie przemysłowe, itp.).

section-feature-right-preview

Poszanowanie środowiska

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich rozwiązań Aermec, priorytetem CPS jest zapewnienie odpowiednich parametrów środowiskowych. Jednostka wykorzystuje odnawialne źródła energii zarówno dla potrzeb klimatyzacji, jak i produkcji ciepłej wody użytkowej.
Jest to idealna odpowiedź na coraz bardziej rygorystyczne wymagania związane ze wznoszeniem budynków w standardzie nZEB (niemal zeroenergetycznym); celem jest maksymalne ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym wykorzystaniu źródeł odnawialnych.

section-feature-left-preview

Prosta konstrukcja i instalacja

Obie jednostki są połączone hydraulicznie i wszystkie ich elementy są zintegrowane w obrębie jednej platformy, co upraszcza projektowanie i instalację. Dzięki temu urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do podłączenia.
Ogólne wymiary urządzenia są mniejsze, przy szerszym zakresie roboczym i wyższej średniej wydajności sezonowej.

section-feature-right-preview

Panel sterowania z ekranem dotykowym

Jednostka CPS jest wyposażona w sterowanie mikroprocesorowe wraz z dedykowanym panelem dotykowym do zarządzania, modyfikowania i przeglądania parametrów pracy obu urządzeń w formacie graficznym, we wszystkich warunkach pracy układu.