Klimakonwektory serii FCZ_H – komfort i skuteczna sanityzacja pomieszczeń

Za sprawą pandemii wywołanej przez koronawirus COVID-19, która stopniowo objęła wszystkie kraje świata, jeszcze bardziej konieczne stało się przyjęcie rozwiązań (zarówno w zakresie technologii, jak i zarządzania) pozwalających na zapobieganie lub ograniczanie rozprzestrzeniania się tego rodzaju infekcji.

Środki organizacyjne zalecane obecnie w celu aktywnego zmniejszania ryzyka zakażenia obejmują na przykład zwiększenie przepływu powietrza zewnętrznego (efekt rozcieńczania powietrza), unikanie mieszania powietrza powrotnego z różnych pomieszczeń, a także utrzymywanie wilgotności otoczenia na poziomie powyżej 40%. Istnieją jednak rozwiązania, które jeszcze bardziej ograniczają rozprzestrzenianie się tego typu wirusów, gwarantując optymalne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach.

W przypadku zwykłych klimakonwektorów recyrkulujących powietrze w obrębie jednego pomieszczenia, obecnie nie ma dowodów na zwiększone ryzyko dla osób w nim przebywających. Wręcz przeciwnie, po wyposażeniu w urządzenia sanityzujące, takie jak lampa UV o działaniu fotokatalitycznym, klimakonwektor może aktywnie przeciwdziałać zakażeniu.

Aby sprostać tym wymaganiom, firma Aermec opracowała nową serię klimakonwektorów FCZ_H i FCZI_H z nowoczesnym systemem oczyszczania powietrza opartym na fotokatalitycznej lampie zwalczającej drobnoustroje. Seria FCZ_H powstała jako wynik rozwoju linii FCZ (jeden z flagowych klimakonwektorów Aermec) i łączy w sobie jej doskonale znane cechy – takie jak cicha praca, niezawodność, niskie zużycie energii elektrycznej i elegancki wygląd – z działaniem sanityzującym oferowanym przez zintegrowany system fotokatalityczny.

Istnieją różne sposoby kontrolowania obecności mikroorganizmów – wirusów, bakterii itp., które w sposób naturalny występują w powietrzu – i zapobiegania ich negatywnemu wpływowi na ludzi przebywających w pomieszczeniu:

  • Wychwytywanie
  • Usuwanie
  • Inaktywacja

Mikroorganizmy są wychwytywane w systemach filtrujących, które muszą być wyposażone w odpowiednie komponenty zapewniające skuteczność urządzenia w przypadku ultramałych organizmów (w przypadku wirusów mówimy tu o mikronach lub dziesiątych częściach mikrona). Elementy takie rzadko występują w standardowych klimakonwektorach, a jeżeli nawet są obecne, to nie zawsze spełniają drugą z wymienionych funkcji – usuwania mikroorganizmów, które pozostają żywe.

Klimakonwektor FCZ_H z lampą zwalczającą drobnoustroje działa w oparciu o fotokatalizę i promieniowanie; metoda ta okazała się najskuteczniejsza w przypadku systemów, w skład których wchodzą odbiorniki, i zapewnia unieszkodliwienie wirusów, pleśni, bakterii, itp. Lampa UVC (o długości fali 220-300 nm) naświetla powierzchnię pokrytą dwutlenkiem tytanu (TiO2) – substancją, która wyzwala silną jonizację pary wodnej w powietrzu z wytwarzaniem jonów OH- i H3O+ oraz cząsteczek H2O2, które atakują mikroorganizmy i inaktywują je, niszcząc ich DNA, a także rozbijają inne szkodliwe molekuły.

W szczególności, biorąc pod uwagę, że wymiary nebulizatorów, które mogą zawierać ogromne ilości wirusów, takich jak COVID 19, wahają się od 80 Nm do 160 Nm (średnio 0,1 mikrona), są one trudne do wychwycenia przy użyciu tradycyjnych filtrów, ale bardzo wrażliwe na działanie urządzenia fotokatalitycznego zintegrowanego w klimakonwektorze FCZ_H, co pozwala na daleko idące zredukowanie obecności wirusów w powietrzu. Oczywiście, za pomocą klimakonwektora nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie drobnoustrojów, bakterii i wirusów, a tym samym osiągnięcie pełnej jałowości pomieszczenia, ale unieszkodliwienie dużej części wirusów oznacza znaczne zmniejszenie narażenia na zakażenie.

Efekt jonizacji ma charakter lokalny, jonizowane jest tylko powietrze przepływające przez klimakonwektor, a promieniowanie emitowane przez lampę UVC jest w pełni ekranowane, dzięki czemu urządzenie jest całkowicie nieszkodliwe i nie wywiera wpływu na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

Seria FCZ_H jest dostępna zarówno w wersji z silnikiem on-off, jak i inwerterowym, w wersji pionowej i poziomej, z możliwością montażu na ścianie, na suficie lub kanałowego. Ostatnia wymieniona wersja może być również wyposażona w silnik o powiększonym sprężu. Wydajność chłodnicza klimakonwektora wynosi od 0,8 do 8,6 kW, a wydajność grzewcza – od 2 do 17,1 kW.