ROZWIĄZANIA PRZEZNACZONE DO PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Szkoły i uczelnie

Placówki edukacyjne odznaczają się różnymi cechami charakterystycznymi i podlegają zróżnicowanym ograniczeniom, takim jak fakt, że mieszczą się w budynkach historycznych lub współczesnych, które mogą być wykorzystane jako szkoły podstawowe, szkoły średnie bądź uczelnie. Zasadniczo, te pierwsze są intensywnie użytkowane przez dziewięć miesięcy w roku i tylko przez kilka godzin dziennie; w związku z tym klimatyzacja budynku latem często nie ma priorytetowego znaczenia, ponieważ wystarczy otworzyć okna, by wywietrzyć pomieszczenia. Szkoły wyższe są z kolei użytkowane w sposób ciągły, dlatego na znaczeniu zyskuje klimatyzacja w porze letniej - chodzi tu zwłaszcza o pomieszczenia, w których zazwyczaj przebywa dużo ludzi, takie jak sale wykładowe i seminaryjne. Najczęściej wykorzystywane urządzenia to w tym przypadku centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, z wyjątkiem budynków zabytkowych lub obiektów o szczególnych uwarunkowaniach architektonicznych, gdzie niemożliwe jest wbudowanie systemu kanałów powietrza. Wówczas wykorzystywane jest rozwiązanie mieszane, złożone z klimakonwektorów dostarczających do pomieszczeń powietrze pierwotne, oraz kanałów wymiany powietrza i grzewczych/chłodniczych urządzeń końcowych. Aermec dysponuje wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu rozwiązań dla placówek edukacyjnych - jest dzięki temu wyspecjalizowanym i wiarygodnym partnerem zarówno w zakresie systemów opartych o wodę lodową, jak i układów oczyszczania powietrza.

Szkoły i uczelnie - realizacje:

Scuola Nazionale del Cinema (szkoła filmowa)

Scuola Nazionale del Cinema (szkoła filmowa)

Rzym (Włochy)

Szkoły i uczelnie

Uniwersytet w Wuppertalu

Uniwersytet w Wuppertalu

Wuppertal (Niemcy)

Szkoły i uczelnie

Moskiewska Szkoła Zarządzania Skołkowo

Moskiewska Szkoła Zarządzania Skołkowo

Moskwa (Rosja)

Szkoły i uczelnie