NSMI: niezawodność i wydajność dla Twojej firmy

W odpowiedzi na coraz silniejszy trend zmierzający do zmniejszenia śladu węglowego i obniżenia kosztów eksploatacyjnych w klimatyzacji na potrzeby przemysłu i chłodzeniu procesowym, oferujemy urządzenia o najwyższych klasach efektywności energetycznej.

Instalacje chłodzenia procesowego są zazwyczaj eksploatowane przez 365 dni w roku – podniesienie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w znaczący sposób ogranicza negatywny wpływ na środowisko i poprawia opłacalność.
Agregaty wody lodowej NSMI, wyposażone w sprężarkę śrubową z napędem inwerterowym umożliwiającą perfekcyjne dostosowanie urządzenia do potrzeb danego systemu, osiągają wyższe wartości współczynnika wydajności chłodniczej ESEER przy jednoczesnym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych. Ponadto ładunek czynnika chłodniczego jest mniejszy o 30%, między innymi dzięki zastosowaniu skraplaczy mikrokanałowych.

Największe znaczenie ma pełna niezawodność i uniwersalność – cechy konieczne w procesach przemysłowych. Dzięki wielu opcjom konfiguracji, najniższym poziomom hałasu i szerokiemu zakresowi parametrów eksploatacyjnych możliwe jest sprostanie wszystkim potrzebom danego systemu, linia agregatów NSMI firmy Aermec gwarantuje osiągnięcie najwyższej wydajności i nieprzerwanej eksploatacji w dowolnych zastosowaniach z dziedziny chłodzenia procesowego.

Film NSMI