ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU Procesy przemysłowe

Wysoki stopień złożoności różnych procesów przemysłowych skutkuje koniecznością zintegrowanego zarządzania szeregiem etapów produkcji, które znacząco i pod wieloma względami różnią się od siebie. W różnych procesach przemysłowych stosowane są różnorodne maszyny, które w trakcie pracy generują ciepło; musi ono zostać odprowadzone w celu zachowania jakości produktu i prawidłowego przebiegu procesu produkcji. Podczas cyklu eksploatacyjnego w procesie występować mogą przeciwstawne obciążenia cieplne. Utrzymanie optymalnych poziomów temperatury dla każdego etapu oraz specyficzne wymagania energetyczne dotyczące każdego procesu produkcyjnego narzucają konieczność instalacji sprzętu zapewniającego maksymalną skuteczność, zarówno podczas pracy pod obciążeniem pełnym, jak i częściowym. Produkty Aermec - od chłodnic wentylatorowych, przez agregaty wody lodowej działające w trybie free cooling, po centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne - są elastyczne i niezawodne. Rozwiązania te umożliwiają spełnienie ściśle określonych norm jakości, obowiązujących w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

Przemysł - realizacje:

ECO-DEC

ECO-DEC

Battige (Belgia)

Procesy przemysłowe

S.I.R. – Ivorian Refinery Company

S.I.R. – Ivorian Refinery Company

Abidjan (Wybrzeże Kości słoniowej)

Procesy przemysłowe

Bombardier Aerospace

Bombardier Aerospace

Belfast (Irlandia Północna)

Procesy przemysłowe

Elektrownia jądrowa

Elektrownia jądrowa

Cernavodă (Rumunia)

Procesy przemysłowe

Sinergium Biotech S.A.

Sinergium Biotech S.A.

Buenos Aires (Argentyna)

Procesy przemysłowe


Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

Buenos Aires (Argentyna)

Procesy przemysłowe