ROZWIĄZANIA DLA CENTRÓW DANYCH Branża telekomunikacyjna

Rozwiązania z zakresu telekomunikacji obejmują różnego rodzaju zastosowania, w tym centrale telefoniczne, studia telewizyjne i radiowe, z których wszystkie emitują dużą ilość energii w postaci ciepła jawnego. Kontrola temperatury i wilgotności w takich obiektach ma kluczowe znaczenie w celu zapewnienia prawidłowego działania złożonego sprzętu elektronicznego. Stosowane tutaj systemy klimatyzacji muszą gwarantować niezawodność i ciągłość działania, biorąc pod uwagę fakt, że instalacje działają automatycznie i w sposób ciągły, często bez obecności personelu - w związku z tym wymogiem podstawowym jest zapewnienie odpowiedniej redundancji. Wymagania te mogą być spełnione tylko przy zastosowaniu urządzeń z zakresu klimatyzacji, które regulują warunki środowiska z dużą precyzją, zintegrowanych z technologiami wymiany powietrza odpowiednimi do konkretnego zastosowania.

Branża telekomunikacyjna - realizacje:

KPN

KPN

Papendorp (Holandia)

Branża telekomunikacyjna

Telehouse North 2

Telehouse North 2

Londyn (Wielka Brytania)

Branża telekomunikacyjna

Studia telewizyjne BBC 1-3 Faza 2

Studia telewizyjne BBC 1-3 Faza 2

Londyn (Wielka Brytania)

Branża telekomunikacyjna

Unitel

Unitel

Luanda (Angola)

Branża telekomunikacyjna