Badania i rozwój

Wysoki poziom innowacyjności i przyszłościowe rozwiązania technologiczne - czyli cechy, które wyróżniają produkty Aermec wynikają z ciągłego zaangażowania firmy w badania.

Aermec stosuje wysoko zaawansowane technologie, wdrażając ciągły cykl rozwoju produktu. Dąży tym samym do coraz większej efektywności energetycznej, stosowania odnawialnych źródeł energii oraz zagwarantowania najniższych kosztów eksploatacji.

Oprócz wewnętrznych obiektów badawczo-rozwojowych, w których wykorzystywane są zaawansowane narzędzia programistyczne i najnowocześniejsze urządzenia badawcze, Aermec ściśle współpracuje z renomowanymi uczelniami i instytucjami badawczymi.

8 komór kalorymetrycznych umożliwia dokładne badanie wszystkich konfiguracji produktów, w tym wykonywanie testów w warunkach ekstremalnych temperatur (-20°C do 55°C). Laboratoria firmy wyposażone są w obecnie największe w Europie urządzenie do badania klimatyzacji, posiadające akredytację do wykonywania certyfikowanych prób Eurovent i AHRI, z możliwością testowania jednostek o maksymalnej mocy chłodniczej lub grzewczej do 2 MW.

Aermec posiada ponadto tunel wentylacyjny umożliwiający pomiar przepływu powietrza, tunele entalpiczne do analizy przenoszenia ciepła oraz unikalne pomieszczenie, w którym symuluje się rzeczywiste warunki otoczenia, dzięki czemu możliwe jest badanie poziomu komfortu i opracowywanie innowacyjnych algorytmów sterowania. Dzięki komorze półbezechowej firmy Aermec, przy zautomatyzowanej zdalnej kontroli pomiaru hałasu, możliwe jest dokonanie pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego i odwzorowanie natężenia dźwięku.

Przejdź do zakładki Jakość i certyfikaty